TRUONG KINH THANH ( ISOM CLASS)

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM

Món Quà Cho Những Người Muốn Phục Vụ Chúa


Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?

Mục sư Tiến sĩ Berin Gilfillan là người phục vụ trong Ðoàn Truyền Giáo tại Phi Châu với Nhà Truyền Giáo Reinhard Bonnke trong thập niên 80. Ông đã chứng kiến đám đông của hàng trăm ngàn người đến nghe sứ điệp Tin Lành và hàng ngàn người tiếp nhận Chúa. Ông đã trăn trở với một thách thức là làm thế nào để thực hiện công tác môn đồ hoá cho từng loạt hàng ngàn người như vậy?

Mục sư Berin về lại Hoa kỳ vào Chủng Viện Fuller Seminary để thai nghén một chương trình huấn luyện độc đáo theo kiểu mẫu “DREAM TEAM.” Ông mời hơn 30 vị mục sư của các Hội Thánh lớn và những vị lãnh đạo của các tổ chức Tin Lành khắp nơi trên thế giới để giảng dạy trong những địa hạt chuyên môn nhất của họ. Với kinh nghiệm trong địa hạt kỷ thuật, Mục sư Berin đã tận dụng kỷ thuật tân tiến nhất để thu hình các bài giảng bằng tiếng Anh và thông dịch ra 14 thứ tiếng trong đợt đầu tiên. Trong khoảng bảy năm trời làm việc không ngừng, ông và nhiều cơ quan hổ trợ đã hoàn tất việc thu hình chương trình với năm cấp, mỗi cấp là một học trình của ba tháng học trọn thời gian.

Hiện nay ISOM đã có trên 60 ngôn ngữ trên thế giới và hàng ngàn trung tâm huấn luyện trên khắp thế giới. Mục sư Berin và cơ quan của ông vẫn cải tiến không ngừng các môn học để đáp ứng lại lòng khao khát học lời Chúa của con dân Chúa khắp nơi và nhu cầu người lãnh đạo quá lớn lao. Chương trình học gồm hơn 160 bài học bằng hình ảnh sống động vượt không gian và thời gian, cũng không bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Tất cả các môn học đã được thông dịch ra tiếng Việt.

Nhà truyền giáo vĩ đại T.L. Osborn đã nói về ISOM như sau: “As far as I know, the development of this Curriculum is the most important thing happening on the earth for the Kingdom of God today.” (Theo sự hiểu biết của tôi, sự thực hiện chương trình nầy (ISOM) là một sự kiện quan trọng nhất xảy ra trên thế giới cho Vương Quốc của Chúa ngày hôm nay)

 

…Không phải chỉ có đức tin là đủ; anh em còn phải sống cuộc đời đạo đức.
Hơn nữa, anh em phải học hỏi để biết rõ Chúa hơn
tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì.
II Phi-e-rơ 1:5 (BDY,1994)

Ghi Danh Học ISOM

Đơn Ghi Danh ISOM

Để ghi danh học và được cấp bằng. Mỗi khóa học là $70.00 tiền US. Những người ở Việt Nam được học miễn phí. Chúng ta có thể ghi danh từng khóa (cấp, quí) học một và nộp đơn từng khóa (cấp, quí) học một. Trường sẽ gởi bài học đến những người ghi danh và đóng tiền. Còn về nghe bài học chúng ta có thể dùng audio hoặc video trong www.vnsalvation.com để nghe. Hiện giờ chỉ có phần audio là đầy đủ bài học, còn phần video thì chưa được đầy đủ. Audio có thể nghe trực tiếp trên mạng. Chi phiếu xin đề: Kim Lê. Địa chỉ để gởi chi phiếu và đơn ghi danh là:

Kim Lê

10134 Zackery Ave

Charlotte, NC 28277

USA

Kim

13892 Bush Street

Westminster, CA 92683

Xin nhận vào đơn ghi danh dưới đây để in:

Đơn Ghi Danh ISOM

Chương Trình  Học ISOM Trong Dạng Audio  Hay Video Bên Dưới.  Bâm Vào Dườ Đâyi Để Nghe Và Học

Audio ISOM

Video ISOM

 

Thi ISOM

***Chương Trình ISOM có thể được thi trực tiếp trên mạng sau mỗi khoá học. Những người đã đóng tiền và ghi danh học có thể vào website sau đây để thi www.isomvn.com. Sau khi vào www.isom.com bạn phải ghi danh mới đăng nhập được. Sau khi ghi danh xong ban cần trở lại trang chính và điền email và mật mã mà bạn đã ghi danh. Sau khi nhập vào, bạn thấy ngay chổ đăng nhập của bạn có chử nhỏ ” take test”. Bạn nhấp chuột vào đó, nó sẽ đưa bạn đến những bài thi. Khi thi không được mở Kinh Thánh hoặc sách… phải thành thật với mình và với Chúa. Bài thi và điễm được giữ ở trường. Sau 5 khoá học sẽ được cấp bằng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO WEBSITE THI ISOM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *